Ogłoszenia o sprzedaży

StartOgłoszenia o sprzedaży

INFORMACJA Z DRUGIEGO ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU, którego przedmiotem jest sprzedaż ruchomych składników aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym praw i wartości niematerialnych i prawnych


Informujemy, że przetarg na sprzedaż ruchomych składników aktywów trwałych nie został rozstrzygnięty z powodu braku wpływu ofert